Reklama
 
Blog | Petr Verosta

Zdanění hazardu versus odvody na dobro

 

 

Politická hysterie a společenská fikce kolem hazardu nabírá nový nicméně očekávaný směr – zdanění do veřejných rozpočtů státu a obcí. Politikům nyní nevadí „krev na rukou, resp. na automatech“ a přetahují se na téma „porcování medvěda“, který je za léta manipulace s výkladem zákona o loteriích opravdu tučný. Oním medvědem jsou každoroční odvody části výtěžků z provozování sázkových her a loterií versus zdanění obratovou daní. Politici, úředníci, lobisté a podnikatelé, kteří stojí za povolením cca 120 000 ks výherních hracích přístrojů a technických zařízení v desítkách tisíc provozoven v cca 1700 obcích a městech ČR, desítek tisíc sázkových kanceláří, více než dvou stovek kasin, internetové kursové sázky a dalších her, nyní z tohoto bohatého stolu žádají svou „daň“. V (pseudo)demokratickém (bez)právním státě se posledních několik let plánovaně a účelově manipulovalo s legislativou, potlačovala se zaručená práva a veřejný zájem, aby se dosáhlo ve světě nevídaného nežádoucího výsledku ekonomického modelu celkové spotřeby, aplikovaného na v podstatě deregulovaný vnitřní trh sázkových her a loterií. V duchu starého českého rčení „Národ (zde TOP09 a Nezávislí starostové) sobě…“

 

 

Dilema zrušit odvody části výtěžků z provozování sázkových a loterií na veřejně prospěšné účely či zdanit je prosté. Jde o váhu přínosu modelu účelově vázaných prostředků na podporu konkrétních veřejně prospěšných projektů ve prospěch cílových skupin nebo zahrnutí a anonymní využití daňových příjmů v cedníku podfinancovaných veřejných rozpočtů obcí. Za současného stavu korupce, kontroverzní nákladové efektivity využití veřejných rozpočtů a politické kultury se jedná o vánoční prezent do „kapes“ subjektů, u kterých kvalita života občanské společnosti a veřejný zájem není tak úplně prioritou.

Odvody části výtěžků na veřejně prospěšné účely (odvody na VPÚ) byly dlouhý čas a mohou být funkčním modelem, kdyby Ministerstvo financí řádně a důsledně plnilo své úkoly a funkce. A nově tak díky novele zákona o loteriích může činit. Také zrušení analytického a kontrolního oddělení Odboru 34 Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí přispělo k příležitosti a „lidové tvořivosti“ provozovatelů, přerozdělujících odvody na VPÚ. Podrobnou analýzou databází MF ČR bylo zjištěno v asi 25 % směrování na sporné tituly veřejné prospěšnosti či do nedohledatelných subjektů a aktivit. V ostatních cca 75 % objemu však byly odvody na VPÚ využity transparentními organizacemi na dohledatelné veřejně prospěšné účely pro stovky tisíc občanů ČR.

Adekvátním a lépe přijímaným modelem by samozřejmě mohly být například fond veřejné podpory upravený zákonem a řízený meziresortním orgánem nebo alternativa slovenského modelu darování části daní z podnikání neziskovým organizacím v rámci daňového přiznání.

Reklama

Faktem zůstává, že pokud dojde ke zdanění loterií, přijde neziskový sektor o ničím nenahrazený významný budget, na který by poprvé v historii mohl ve velkém počtu a pod kontrolou státního orgánu dosáhnout. Neziskové organizace pomáhají zvyšování kvality života, naplňování potřeb a prevenci rizikového chování a snižování sociální frustrace právě v době krize i mimo ní. Jedná se o významný celospolečenský veřejný zájem. Odvody na VPÚ jsou eticky zatíženy asi jako spotřební daň z alkoholu, tabáku, pohonných hmot atd.

Je evidentní, jak vlivná skupina politiků nejprve připraví v ochotně přijatém konsensu s komerčním sektorem po několik let podmínky pro extrémní a společensky nežádoucí expanzi druhů sázkových her se závislostním potenciálem a pak tyto podnikatele a participující veřejně prospěšné organizace „podělá na hlavu“ výměnou za odklad jiného politického zhoršení daňové zátěže občanů.

A to vše vyhandluje s opozicí za účelem zdanění přichystaného obrovského budgetu z expanze loterií a jejich zdanění do vlastních ovládaných kapes „svého“ ministerstva a rozpočtů svých členů.

Ani Ministerstvo financí ani významná část starostů a územních samospráv ztracený zdroj financování veřejně prospěšných projektů tisíců neziskových organizací nikdy v původní, resp. očekávané výši (20 % sazba odvodů podle novelizace zákona o loteriích) významně nenahradí. Obecní rozpočty jsou totiž dlouhodobě silně podfinancované. Ministerstvo financí zdaněním loterií může způsobit ještě jeden závažný sociologický efekt: obce s potvrzeným právem povolovat, regulovat a participovat na provozování loterií jsou negativně motivovány k podpoře zvyšování nabídky a dostupnosti (počtu) sázkových her se závislostním potenciálem a/nebo k zavádění těchto her i do míst, kde dosud provozovány nebyly!

Současné pseudoregulace „hazardu“ vyhláškami za tříletého přechodného období platnosti povolení k provozování má téměř nulový regulační, preventivní a „léčebný“ efekt. Přístroje budou na svých místech stát další 3 roky. Patologické a problémové hráčství a další dopady regulací či prohibicí nezmizí, jen postižení přejdou do tzv. skryté populace za jinou nabídkou „odměn“ a maladaptivního řešení životních událostí nebo životním stylem. Podstatou snižování prevalence je zejména vyhledávání postižených a jejich léčba, prevence v podobě dostatečné nabídky uspokojování potřeb a rozvoje kvality života, informovanost veřejnosti a řízení vnitřního trhu na podkladě výměny a aplikace empirických znalostí.

Vyhlášky o regulaci a model zdanění loterií je predikovatelně velkou korupční příležitostí či cestou k nerovnosti přístupu v oblasti zaručených práv. Příkladem je aktuální vyhláška v Havířově, kde zastupitelstvo schválilo zrušení všech provozoven ve městě s výjimkou dvou kasin, kdy jednou je jen velkou hernou s „půjčenou“ kasinovou licencí a druhé dostalo licenci od MF ČR teprve asi před měsícem. Všech téměř tisíc technických zařízení povolených MF ČR ale samozřejmě zůstane na svém místě po přechodnou dobu 3 let, takže je zde příležitost dále vyjednávat. Jaký smysl má tento počin, zůstává záhadou…

K fabulaci o statutu sázkových her a loterií na vnitřním trhu České republiky přispívají i některé aktivistické organizace, které byť s dobrým úmyslem ale nekorektním způsobem manipulují s médii a veřejností sdělováním smyšlených, nepodložených či nevalidních statistik a informací o rozsahu problému a dopadů provozování sázkových her a loterií.

Pravdou je, že Česká republika prakticky nic neví o výskytu patologického a problémového hráčství v populaci, o ekonomických dopadech, porušování práv, o modelech řízení této specifické oblasti zábavy, jelikož za posledních 20 let nebyl realizován snad ani jeden významný výzkum. MF ČR zřejmě nepotřebuje pro řízení segmentu s ročním obratem cca 125 mld. Kč žádné analýzy a empirické poznatky a nemá ani zájem o účast ČR v Evropském fóru regulátorů hazardu (GREF), kterého se účastní téměř všechny vyspělé země EU v koordinaci s Evropskou komisí. Jak by taky mohlo, když samo před několika málo lety zrušilo analytické a kontrolní oddělení Odboru 34 Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi MF ČR.

Patologické a problémové hráčství se bez rozdílu dotýká hry na výherních hracích přístrojích, technických zařízeních, živých hrách v kasinu, kursových sázkách, internetového sázení či karetních her a turnajů. Je záhadou, proč je veřejnosti a politikům předkládána „závadnost“ jen některých druhů…

Pro Vládu ČR a politickou reprezentaci je tato oblast velkou výzvou a příležitostí k ukázce dobré vůle a podpory kvality života a udržitelného rozvoje společnosti. Nezbývá než popřát hodně štěstí, dostatku rozumu a předvídatelnosti.