Reklama
 
Blog | Petr Verosta

Jak mohou být sázkové hry a loterie „měkké“ a „tvrdé“?

Nálepkování zasáhlo v dnešní době i sázkové hry a loterie. „Tvrdý“ hazard jsou údajně hrací automaty a „měkký“ ostatní hry. Proč? Nejspíš že o nábytek (hrací automaty) se můžete tvrdě praštit a o kurzové sázky, číselné loterie a losy leda měkce pořezat o papírovou sázenku…

Teď vážně, podle čeho lze sázkové hry a loterie takto dělit? Pro vznik patologického hráčství je významných několik aspektů: dostupnost sázkové hry, limity pro nejvyšší sázku na jednu hru, pro nejvyšší časovou prohru, čas jedné hry, působení hry na smysly a zřejmě i další.

Patologické hráčství je charakterizováno jako porucha spočívající v častých opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a závazků sociálních, vyplývajících ze zaměstnání, materiálních a rodinných.

Tak se zamyslím, jak lidé hrají u nás…

Reklama

Často a opakovaně hraje většina účastníků číselných loterií, stíracích losů, kurzových sázek, sázkových her v kasinu, výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, stejně jako účastníků sázkových her na internetu.

Proč hrají? Z různých důvodů: pro naději na výhru, na úhradu dluhů, pro změnu v životě, pro zábavu, z nudy, aby si odpočinuli, aby se zbavili stresu, pro návrat do bezstarostných let her…

Většina lidí se účastní sázkových her občas a neinvestují do hraní prostředky na důležité výdaje. Malá část hráčů však propadá hraní a věnuje mu maximum času a prostředků.

Dále; limity pro nejvyšší sázku na jednu hru jsou u výherních hracích přístrojů 2 – 50 Kč, u jiných technických herních zařízení 1 – 1 000 Kč, u kurzových sázek od 10 Kč do třeba milionu (pokud Vám to bookmaker schválí), u číselných loterií 16 – 80 080 Kč, u stíracích losů 20 – 200 Kč, u sázkových her v kasinu od desítek korun do stovek tisíc podle druhu a úrovně hry, u hracích automatů na online kasinech 5 – 12 500 Kč. Nejvyšší časová prohra je v zákoně o loteriích regulována jen u výherních hracích přístrojů, u ostatních her můžete prohrát dle libosti.

Důležitým aspektem z hlediska prevence škodlivého a patologického hráčství je čas jedné hry. Proto je důležité si uvědomit, jak se každý druh sázkové hry vlastně hraje a kolik času na jednu hru hráč potřebuje. Krátký čas vyžadují stírací losy, hrací přístroje v kamenných provozovnách a na internetu, LIVE kurzové sázky, následují sázkové hry v kasinu, včetně internetové verze. Relativně více času potřebujete pro vyplnění a podání papírových tiketů číselné loterie nebo kurzové sázky. U číselných loterií se vsázejí často stále stejná čísla, nebo lze využít generátoru náhodných čísel. Někdo také zkouší „zaručené“ výpočtu a vzorce. Podobně je tomu u kurzové sázky, kde hráči stráví vyplněním sázenky poměrně hodně času.

Působení hry na smysly spadá do kategorie marketinku herních produktů. Co je lákavé u na samotných hrách u hracích přístrojů, sázkových her v kasinu, číselných loterií, stíracích losů a her na internetu, dohání kurzové sázky atraktivitou sledování sportovních událostí, jejichž kurzy prodává.

Říká se, že existuje přímá úměra mezi velikostí nabídky určitého druhu sázkové hry na trhu a počtem patologických hráčů, kteří uvádějí tuto hru jako dominantní. ČR má nejvyšší poměr počtu hracích přístrojů na 1 000 obyvatel na celém světě, výskyt patologického hráčství by tedy měl být také nejvyšší na světě. Česká celopopulační studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost ČR (NMS, 2014) uvádí, že počet patologických hráčů v české populaci je 42 000 osob (prevalence zjištěná dotazníkovým šetřením PGSI), resp. 80 000 osob (data depistáže praktických lékařů a pediatrů). To je v přepočtu 0,6 %, resp. 1,2 % z dospělé populace 15 – 64 let.

V evropských zemích je tento údaj 0,5 – 3 %. Srovnáním tedy dojdeme ke zjištění, že ČR i přes extrémní dostupnost hracích přístrojů se pohybuje na dolní hranici výskytu patologického hráčství.

Takže mohu se nakazit patologickým hráčstvím výhradně jen přes hraní na hracích automatech? Ne, stanu se závislým, protože mám bohužel tu smůlu, že k závislostnímu chování mám predispozice či poruchy v oblasti fyzické, psychické nebo spirituální, či na mne působí sociální determinanty, se kterými se nedokážu adaptabilně vyrovnat.

Při tvorbě legislativy a regulačních podmínek pro sázkové hry a loterie by se stát měl opírat o empirické a odborné poznatky a přistupovat ke všem sázkovým hrám a loteriím podobně. Konsensus totiž nehovoří o tvrdém a měkkém hazardu, ale o závislostním chování predisponovaného jedince. Cestou je tedy zakotvení takových opatření, které chrání hráče na osobní úrovni: nastavení limitů a přístupnosti, prevence a vzdělávání, dostupnost rychlé a účinné odborné pomoci. V zahraničí se osvědčily například povinné registrační karty hráčů. Ale o tom zase jindy…