Reklama
 
Blog | Petr Verosta

Protihazardní aktivisté znemožnili regulaci videoloterních terminálů

Profesionální "zelení" aktivisté proti hazardu Matěj Hollan a spol. z Brnění o.s. a Občané proti hazardu o.s. se pyšní svou účastí na nálezu Ústavního soudu, který v dubnu 2013 zrušil v zákoně o loteriích tzv. přechodné ustanovení, které mělo zkrátit délku platnosti všech povolení k provozování videoloterních terminálů a podobných zařízení do 31.12.2014. Aktivisté tvrdí, že obce teď konečně mohou regulovat hazard na svém území. A jaká je realita?

Přechodné období bylo kompromisem politiků, státní správy a provozovatelů. Mělo mj. znamenat zákonné „vypnutí“ téměř 12 500 videoloterních terminálů k 31.12.2014, jejichž provozování je v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí a měst o regulaci sázkových her. Co následně vyvolalo zrušení přechodného ustanovení Ústavním soudem? Ministerstvo financí, resp. odbor 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, musí od dubna 2013 „ručně“ zahájit správní řízení o zrušení každého jednoho z těchto tisíců povolení, zjistit zákonné podmínky pro zrušení komunikací s obcemi a městy, vydat rozhodnutí, na které provozovatelé téměř automaticky podávají rozklad, který pak jde na stůl ministrovi financí jako druhé odvolací instanci. Vše v plovoucích lhůtách správního řádu, vzhledem k velkému počtu řízení, což může znamenat, že terminály budou v provozu ještě několik let přes zrušené přechodné období. Personální kapacita odboru 34 není nafukovací a kontrolou bylo zjištěno, že pracuje na 100 %.

Jaký smysl má takové populistické gesto? Přechodná období při budoucích regulacích mají i okolní státy např. Rakousko. U nás je navíc dále porušováno ústavní právo obcí regulovat na svém území sázkové hry a loterie, zejména sázkové kanceláře, kterých je dokonce o stovky více, než heren s automaty. Stejně jako v hernách, i v nich dochází ke krádežím a loupežím. Kursové sázení je vštěpováno dětem jako součást kolektivních sportů či fandění. Provozovatelé kursových sázek a číselných loterií si navíc prolobovali neuvěřitelnou slevu na loterní dani (cca 400 mil. Kč ročně), kterou mohou poslat Českému olympijskému výboru na podporu vrcholového sportu, který, světe div se, je hlavním produktem kursového sázení. Změna v zákoně byla navíc doprovázena zcela lživou důvodovou zprávou, že vrcholový sport je významnou prevencí patologického hráčství a že kursové sázky nemají žádné sociálně patologické dopady na společnost. Opak je pravdou; ohroženou skupinou jsou nejen děti, vrcholoví sportovci, ale dokonce paradoxně také sportovní redaktoři. V těchto skupinách je významně vyšší výskyt patologického hráčství v souvislosti s kursovým sázením. Jak zveřejnila největší česká organizace, pomáhající gamblerům a jejich blízkým Podané ruce o.s., polovina klientů uvádí kursové sázky (stejně jako výherní automaty), jako druh dominující hry.

„Boj“ výhradně jen proti automatům v podání profesionálních aktivistům o něčem vypovídá: o absolutní neznalosti problematiky nebo o komerční zakázce potlačit jeden segment hazardních her ve prospěch druhého…tím se ale veřejně ani netají. Zarážející je rétorika kampaní aktivistů; přestože se účastní diskusních stolů s předními odborníky na závislosti v tématu gambling (kde povětšinou nemají co říci), v médiích stále publikují ty samé nepravdy a hrubé zkomoleniny zjištěných faktů, které jsou v rozporu s aktuálním přístupem národní protidrogové politiky. Nu což, i populistická cesta lhaní a manipulace s veřejným míněním vede k politickému „úspěchu“…

Reklama