Reklama
 
Blog | Petr Verosta

Jak si brněnské autority poradí s regulací sázkových her aneb Odborné koncepce nebo politické experimenty?

V Brně nastala kolem regulace hazardních her velmi zajímavá situace. Profesionální aktivisté a zelení politici, pracující na politickou a konkurenční zakázku, a kteří jsou v dané problematice úplní laici, vytvořili mediální hrozbu komukoliv, kdo by chtěl přistupovat k regulaci hazardních her v Brně na podkladě odborných a empirických poznatků či strategií a cílů národní protidrogové politiky a Světové zdravotnické organizace (WHO), jejichž účinnost byla vědecky ověřena, že bude nařčen z korupce nebo že je součástí „hazardní mafie“.

Hovoříme zejména o aktivistech Matěji Hollanovi, Svatopluku Bártíkovi a komunálních politicích – zastupiteli Brna Martinu Anderovi, starostce Nového Lískovce Janě Drápalové a dalších, kteří trpí bludy na hraně sociální infantility či duševní poruchy, a to že:

 • patologičtí hráči se vyléčí zákazem hazardních her, pardon jen hazardních automatů;
 • zákazem výhradně jen hazardních automatů se vyřeší kriminalita a sociální problémy;
 • že patologické hráčství postihuje každého návštěvníka herního prostředí;
 • že sázkové hry jsou pračkou špinavých peněz (při současném zdanění);
 • že všichni lidé jsou stejní a tedy lze na ně působit jedním zákazem;
 • že hazardní automaty je potřeba zrušit, protože na rozdíl od alkoholu a drog z nich nevznikla hudba a divadlo,
 • že hazardní automaty ovlivňují ceny nemovitostí a piva;
 • že všichni hráči po zákazu hazardních automatů půjdou domů a přestanou hrát;
 • že hráči, kteří by nepřestali ani po zákazu hrát, že mohou spáchat sebevraždu;
 • že každého, kdo nesdílí jejich názory, je nutné mediálně zlikvidovat;
 • že při této „válce“ je dovoleno porušovat zákony či lhát veřejnosti v médiích;

Přemýšlel jsem, zda aktivistům a zeleným politiků skutečně jde o veřejné dobro; zní to fantasticky, když tvrdí, že zákaz něčeho způsobí ve společnosti nápravu zla. Na to však historie a současnost v Česku a zahraničí říká jasné NE!

Když jsem se podíval na historii jejich aktivit, nenašel jsem nic víc, než jejich kritizování aktivit jiných, uvádění smyšlených informací, pomluvy a na zakázku objednané dehonestující články a reportáže. Aktivisté se fakticky hlásí jen k projektu mapyhazardu.cz, které jsou však jednak velmi nepřehledné a zejména jejich podstata – tedy problém sousedství herních prostředí s vyjmenovanými chráněnými budovami – novela zákona o loteriích zrušila v roce 2011. Je až úsměvné pozorovat, jak snadno ustupují z původních proklamací, když je někdo usvědčí ze lži a veřejnosti sdělí objektivní informace.

Reklama

Dalším údajným přínosem této skupiny je údajná podpora vypracování komunální stížnosti na zrušení tzv. přechodného ustanovení, kvůli kterému zůstaly přes regulační obecně závazné vyhlášky v platnosti všechna povolení k provozování jiných technických herních zařízení do konce roku 2014. Ústavní soud letos přechodné ustanovení skutečně zrušil, ale na návrh města Klatovy. Ministerstvo financí ČR následně zahájilo správní řízení ke zrušení tisíců povolení v rozporu s vyhláškami, nicméně při personální kapacitě, lhůtám správního řádu a možnosti rozkladu rozhodnutí o zrušení povolení, bych se velmi divil, kdyby do konce roku 2014 zaniklo více než 2 000 povolení z cca 8 000, které jsou předmětem zrušení.

Musím se přiznat, že názory aktivistů mají poměrně vysokou úspěšnost na část laické veřejnosti a zejména na komunální politiky, kteří skutečně nemusí stát o odborné vyřešení závažného celospolečenského problému výměnou za zničenou politickou kariéru a pomluvy ze strany této skupiny.

Pokud řádně zvolené politické autority města Brna ustoupí kvůli uměle vytvořené atmosféře strachu a riziku osobních útoků, které by je nenávratně poškodili v očích veřejnosti a politických kolegů, od koncepčního řešení problému vysoké nabídky sázkových her a minimalizace negativních dopadů opatřeními doporučenými odborníky ze státních institucí či klinické praxe a umožní populistické a nefunkční experimenty se společností, které prokazatelně nemají téměř žádný účinek a naopak vyvolají kaskádu nových negativních jevů, pak to bude jen potvrzením, že demokracie a právo, odbornost a dobrá praxe mají v České republice mnohem menší váhu, než ego extrémistů.