Reklama
 
Blog | Petr Verosta

„Boj proti hazardu“ nemůže být experiment s lidmi!

Boj proti hazardu se stal populárním tématem pro aktivisty a nepříliš úspěšné politické strany, zejména Stranu zelených, jak se propachtovat k mandátům v komunální i parlamentní politice. Téma je však docela odborné a obsáhlé na to, aby jej pojali a uchopili lidé, kteří potřebují hlavně rychle na sebe upozornit. A pokud se do debaty vmísí někdo s názory, které by ohrožovaly „správný směr“ moralistické a populistické kampaně, používají se na jejich odstranění zbraně nejhorších kalibrů. Jde přece o (politický) život…

Když před čtyřmi lety začaly některá města a občanská sdružení poukazovat na porušování správní praxe při povolování nových druhů hazardních přístrojů – videoloterních terminálů, tenkrát to byla diskuse objektivní a postup procesně správný. Prosazovalo se ústavně zaručené právo na územní samosprávu a zákonnost v tématech loterního zákona. Dosaženo jest…

Od té doby se rétorika aktivistů a členů Strany zelených změnila a z prosazování práva na územní samosprávu a zákonnost se stalo vyhrožování politikům, mediální pomluvy a křivá obvinění, které ohrožují či ničí kariéry komunálních politiků, zveřejňování výmyslů, polopravd a zkreslenin, které ani nelze ničím podložit, tiskových a televizních reportáží na objednávku apod. A to vše v moralistické snaze vzít svobodu a právo na rozhodování o vlastním životě lidem? Nebo v sebeurčení autority, která na sebe vzala jho nápravy morálky národa?

Existují definované odborné strategie a koncepce omezující nabídku alkoholu, tabáku, léčiv a sázkových her, jejichž účinnost byla vědecky ověřena. Země, které tyto postupy důsledně uplatňují, s respektem k právům a odpovědnosti jedince za své zdraví, vzdělávají populaci, staví ekonomické a jiné bariéry, organizují rychlou a účinnou odbornou pomoc a podporu, omezují reklamu, vyhledávají predisponované jedince k závislostem a pomáhají jim.

Reklama

Na rozdíl od zahraničí, jeden aktivista s půllitrem piva v ruce křičí „zrušte všechny automaty“, nemají tradici a nevzešla z nich hudba ani divadlo. Jiný šíří „co se stalo mně, stane se Vám všem“, pokud budete hrát hazardní hry. Další objednává reportáže „ten a ten je hazardní mafie“ nebo „starosta vzal igelitky peněz za to, že jen reguluje hazard a nezakázal ho“. Strana zelených organizuje referenda poté, co řádně zvolená územní samospráva výrazně regulovala počet heren a automatů a zavedla odborná a prověřená opatření. Právě v těchto dnech probíhá jejich „výzkum“, který sami komentují na sociální síti, že je potřeba, aby dopadl co nejhůře…

Díky odborníkům se dnes v médiích napravují jejich proklamace, že v Česku je 600 000 patologických hráčů (odhadem je v populaci 42 000 osob, u kterých lze hovořit o závislosti na hazardních hrách), že Česko má nejvíce automatů na světě či největší koncentraci (v Evropě je nejméně 6 zemí v seznamu nad ČR), že se zde ročně 600 hráčů spáchá sebevraždu (takový údaj stát nemá k dispozici a ani v kontextu s patologickým hráčstvím mít nemůže), a podobné nepravdy.

Myslím, že není potřeba o těchto věcech lhát veřejnosti, sama pravda o patologickém hráčství je velmi vážná. Také si myslím, že společnost by se v těchto věcech měla opřít o vědce, odborné poznatky a zkušenosti ze zahraničí a využít je pro rozhodování o opatření, aby vůbec nějakou efektivitu měla.

Může se totiž stát, že aktivní skupiny lidí agitují a hádají se o Gamblingu, a hrající populace o těchto debatách ani neví a jsou jim navíc šumafuk. Takto je to obecně se zákazy; zkuste si představit zítra zákaz prodeje alkoholu a tabáku, jak by na to společnost reagovala…

Výrazná regulace veřejných míst, úplné omezení reklamy, řada provozních opatření prevence kriminality, programy vzdělávání, péče o problémové hráče a jejich blízké a prevenci u dětí je ověřenou a vyváženou cestou. Jakékoliv experimenty se společností se v minulosti příliš neosvědčily. A jaký názor máte Vy?